img left

Logo FTVS web bile

Pohyb pro inkluzi

img right

Pro žáky i studenty

Nehledej co nemůžeš dělat, zaměř se na aktivity, které dělat můžeš. Každý z nás si může vybrat, čím naplní svůj volný čas. My fandíme sportu pro všechny a jsme přesvědčeni, že každý jedinec se v nějaké sportovní aktivitě najde. Zajímej se, zjišťuj a vyhledávej takové pohybové aktivity, z nichž budeš mít dobrý pocit a do života Ti přinesou nové prožitky. Jsme v tom s Tebou!

Pro pedagogy

Vytvořit výuku, která bude bavit všechny žáky a studenty je nesmírně náročné, avšak výsledek vždy stojí za to. Naslouchat zájmu žáků a pozitivně je motivovat, to je to, bez čeho se profese učitele (nejen tělesné výchovy) neobejde. Rádi Vás podpoříme ve Vaší snaze poskytnutím materiálů a pokud to bude v našich silách, přidáme i pomocnou ruku!

Pro rodiny a blízké

Snažte se svým dětem vyhledat a dopřát pravidelné sportovní vyžití, které je bude bavit. Vyhledejte sportovní klub nebo jinou volnočasovou aktivitu, která je přivede k nově vznikajícím přátelstvím, děti se při ní vzájemně naučí ctít pravidla správného chování, získají zdravé sebevědomí, které zvýší jejich šance na další spokojený život. Všichni společně to dáme!

“U Kristýnky spatřuji největší přínos v setkání s dalšími handicapovanými dětmi a nabídkou jim uzpůsobených sportů. Měla tak možnost setkat se s dětmi, které mají jiný druh zdravotního znevýhodnění než má její sestra Katka”
z emailu po letním táboře od maminky Kristýnky a Katky

“Aplikované pohybové aktivity jsou svobodným prostředím, kde hledáme způsob řešení, nikoliv důvody, proč to nejde ...”                                                                        
Mgr. Ondřej Ješina, Ph.D. vysokoškolský pedagog

“Pozitivem bylo, že jsme mohli zážitky a postřehy bezprostředně reflektovat a sdílet mezi sebou, nejen v mezinárodním měřítku, ale také s kolegy z ČR. Osobně se teď jako učitelka snažím, ještě více než předtím, o respektující vztah mezi mými žáky.” reflexe stáže ve Finsku z pohledu pedagožky

Podpora společného vzdělávání v oblasti školní tělesné výchovy a pohybově orientovaných programů

Reg. č.: CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004664

Když lyžovat, tak všichni!


“Lyžařské kurzy znamenají pro učitele výzvu, a to i tehdy, když ve třídě žádný žák se SVP není. Přesto si uvědomujeme, že tento typ týdenní sportovní akce v zimní přírodě má velký výchovně-vzdělávací dopad. Prvním krokem k zvládnutí akce je příprava osobních věcí žáka na celý pobyt, včetně pomůcek pro osobní asistenci, sebeobsluhu, zdravotnický a sportovní materiál. Druhým krokem pak samotný lyžařský kurz, který přinese možnost společných zážitků i posunutí osobních limitů a zvýšení nezávislosti.
Jedním z takových kurzů byl například lyžařský pobyt se základní školou z Prahy 4, který byl realizován ve Strážném v Krkonoších. Možnost výuky lyžování spolu s jeho třídou jsme zajišťovali pro žáka se spinální svalovou atrofií, což je dědičné progresivní nervosvalové onemocnění. Vzhledem k diagnóze žáka jsme na kurzu respektovali žákovu rychlejší unavitelnost a kontraindikace, zejména jsme se snažili vyvarovat nárazům či pádům. Po většinu času se žák účastnil lyžování s družstvem a aktivity spojené s pobytem na horách proběhly bez komplikací, včetně společného výletu a večerních “hrátek”. Cílem akce bylo, aby pobyt na horách zvládli všichni účastníci, kteří se rozhodli vyjet a prožít společně jak lyžařský výcvik na svahu, tak celý program aktivit a překonávání se. Přestože daný žák nemohl lyžovat samostatně a jeho stav vyžadoval trvalou asistenci, byla jeho účast na lyžařském výcviku společně s jeho spolužáky bezpochyby nezapomenutelnou zkušeností”

mosaic1web
mosaic1web

Letní tábor s kamarády (kde diagnóza nemá místo)


Měsíce příprav letního příměstského tábora byly u konce a my s napětím čekali letošní účastníky letního tábora! Plán je jasný, užít si společný týden letního dobrodružství. Necelých třicet dětí a s nimi patnáct “modrásků” v pondělí vyrazilo na expediční cestu za poznáním zvířat ve výzkumné vzducholodi. Všichni společně jsme se každý den pouštěli na novou cestu za sebepřekonáním, naučením se něčeho nového nebo alespoň pomyslnému “přičichnutí” ke zkušenosti. Během týdne nás navštívilo několik externích lektorů, kteří nám umožnili vyzkoušet si dopoledne u cirkusu nebo odpoledne v korunách stromů na lanových aktivitách. Po společném týdnu se mnohým nechtělo domů a pomohl snad jen příslib, že za rok, na stejném místě znovu na viděnou.
Cílem uspořádaného tábora bylo příjemné strávení letního týdne v inkluzivním prostředí, a to se nám všem dohromady podařilo! Nezaháleli jsme ani v rozvoji motoriky, pohybových dovedností nebo navazování nových kamarádských vztahů. Byl kladen důraz na rozmanitost sportů, aby si účastníci vyzkoušeli co největší spektrum aktivit. V neposlední řadě byly u dětí vytvořeny individuální dílčí cíle odpovídající jejich specifickým potřebám (například.: rozvoj soběstačnosti, práce na logopedických vadách nebo naučit se kotoul...). O dobrém průběhu svědčí nejen naše pocity, ale také děkovné emaily rodičů. Už teď se těšíme na další společně prožité léto, kdy se všichni zase setkáme a budeme objevovat nová dobrodružství. Protože tábor je místem, kde se nikdo nedívá na diagnózu nebo vozík - všichni se navzájem podporují a společně pracují na seberozvoji.

Centrum APA Olomouc

Moravské centrum pro aplikované pohybové aktivity při Univerzitě Palackého v Olomouci na svém webu publikuje nejednu zajímavost z oblasti pohybu pro všechny. Prozkoumat jejich možnosti můžete zde!

Naše videa

Máme vlastní youtube kanál, na kterém můžete shlédnout videa z tvorby členů katedry i dalších zajímavých akcích. Můžete si zacvičit trochu z domova nebo si připomenout pana Vojmíra Srdečného.        

Kalendář akcí

Pořád se něco děje a abychom v tom všichni společně měli pořádek, připravujeme Vám kalendář akcí. Tak na viděnou!

 

 

Doporučená literatura

Hledáte kvalitní literaturu z oblasti aplikovaných pohybových aktivit nebo pohybu obecně? Snažili jsme se pro Vás vytvořit seznam kvalitních knih a časopisů. Chybí na něm vaše oblíbená kniha? Napište nám!

Vzdělávání

Na tomto odkazu připravujeme vzdělávací akce, které pořádáme... a že jich není málo. Termíny, popisy i přihlášky - vše bude na jednom místě.                        

Příklady dobré praxe

Napište nám Váš příběh z praxe o úspěšném zapojení vašich žáků/dětí do společné aktivity. Třeba tím inspirujeme i další. Naše radostné příběhy z praxe naleznete zde.

Hrajeme si

Hrají si malí i velcí. Hrají si všichni. Hrajte si i vy s námi.                                                                                                                                                                              

Kontakty

Kontakty na nás
                                                                                                                                                                                                                   

Kontakt

Kontaktní osoba:

PhDr. Klára Daďová, Ph.D.

Odborný garant projektu

Telefon: 220 172 386

email: pohybproinkluzi@ftvs.cuni.cz

 

Kontaktní formulář

Zadejte jméno.

Zadejte příjmení.

Zadejte email.

Napište zprávu

DESIGN, CODE: Mgr. Jiří Veverka, DiS.

© Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu

Logolink OP VVV